Bohoslužby

Program bohoslužeb v listopadu: 

 

Sobota 30. 11.

9:00 – božská liturgie

17:00 – večerní

 

Program bohoslužeb v prosinci:

 

Neděle 1. 12.

8:15 – jitřní

9:30 – božská liturgie

 

Úterý 3. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Středa 4. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Čtvrtek 5. 12.

8:00 – božská liturgie

17:00 – všenoční bdění – sv. Mikuláš

 

Pátek 6. 12.

8:00 – božská liturgie

16:00 – akathist sv. Mikuláši

 

Sobota 7. 12.

8:00 – jitřní

9:00 – božská liturgie

17:00 – večerní

 

Neděle 8. 12.

8:15 – jitřní

9:30 – božská liturgie

12:00 – katecheze pro dospělé, nedělní škola pro děti

 

Úterý 10. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Středa 11. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Čtvrtek 12. 12.

8:00 – božská liturgie – sv. Spiridon

 

Sobota 14. 12.

8:00 – jitřní

9:00 – božská liturgie

10:00 – konference Duchovnost Palestiny (ČVUT)

17:00 – večerní

 

Neděle 15. 12.

8:15 – jitřní

9:30 – božská liturgie

12:00 – katecheze pro dospělé, nedělní škola pro děti

 

Úterý 17. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Středa 18. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Čtvrtek 19. 12.

8:00 – božská liturgie

 

Pátek 20. 12.

18:00 – biblické hodiny – Význam Kristova narození

 

Sobota 21. 12.

8:00 – jitřní

9:00 – božská liturgie

17:00 – večerní

17:30 – kino klub – film s tematikou Kristova narození

 

Neděle 22. 12.

8:15 – jitřní

9:30 – božská liturgie

12:00 – katecheze pro dospělé, nedělní škola pro děti

 

Pondělí 23. 12.

8:00 – božská liturgie – sv. Naum Ochridský

 

Úterý 24. 12.

8:00 – královské hodinky, večerní s liturgií sv. Basila Velikého

15:00 – vánoční povečeří, jitřní

 

Středa 25. 12.

9:30 – božská liturgie – Narození Ježíše Krista

17:00 – večerní

 

Čtvrtek 26. 12.

9:30 – božská liturgie – Sbor Přesvaté Bohorodice

17:00 – večerní

 

Pátek 27. 12.

9:30 – božská liturgie – sv. Štěpán

 

Sobota 28. 12.

8:00 – jitřní

9:00 – božská liturgie

17:00 – večerní

 

Neděle 29. 12.

8:15 – jitřní

9:30 – božská liturgie

 

Úterý 31. 12.

17:00 – večerní – Obřezání Páně

 

Chrám je otevřen v době bohoslužeb a také v následujících hodinách, kdy je možné hovořit s duchovním, jít na zpověď.

The Church is open during the period of services and in these following hours during which it is possible to consult the priest present.

Úterý (Tuesday) od 7:00 do 13:30 – otec Vasil Čerepko (tel. 608 029 335)

Středa (Wednesday) úřední den od 7:00 do 12:00 – otec Václav Ježek (tel. 702 148 137)

Čtvrtek (Thurdsay) od 7:00 do 13:30 – otec Milan Bílý (tel. 608 214 913)

Pátek (Friday) úřední den od 8:30 do 12:00 a od 17:30 do 19:00 – otec Václav Ježek

Sobota (Saturday) od 8:00 do 11:00 a od 16:00 do 19:00 – otec Milan Bílý, otec Vasil Čerepko, otec Alexander Lukanič

Neděle od 8:15 do 16:30 – otec Václav Ježek