Rozpis bohoslužeb

DUBEN 2017 / APRIL 2017:

 

1.4.2017 SOBOTA/SATURDAY

7:30 řecká jitřní (Greek Matins) Ορθρος

8:30 řecká božská liturgie (Greek Divine Liturgy)  Ελληνική Θεια Λειτουργια

17:00 večerní (Vespers)

2.4.2017 NEDĚLE/SUNDAYCtihodné Marie Egyptské

7:45 jitřní (Matins)

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

3.4.2017 PONDĚLÍ/MONDAY

16:00 osobní zpověď (Confession)

17:00 povečeří (Compline)

4.4.2017 ÚTERÝ/TUESDAY

8:00 jitřní/večerní (Matins/Vespers)

16:00 osobní zpověď (Confession)

17:00 povečeří (Compline)

5.4.2017 STŘEDA/WEDNESDAY

7:00 jitřní (Matins)

8:00 liturgie předem posvěcených darů (Divine Liturgy of the Presanctified Gifts)

16:00 osobní zpověď (Confession)

17:00 povečeří (Compline)

6.4.2017 ČTVRTEK/THURSDAY

8:00 jitřní/večerní (Matins/Vespers)

15:00 biblická beseda

16:00 osobní zpověď (Confession)

17:00 povečeří (Compline)

7.4.2017 PÁTEK/FRIDAY – Zvěstování Přesvaté Bohorodice (juliánský kalendář)

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

16:00 liturgie předem posvěcených darů (Divine Liturgy of the Presanctified Gifts)

17:30 malé povečeří (Small Compline)

8.4.2017 SOBOTA/SATURDAY

7:30 řecká jitřní (Greek Matins) Ορθρος

8:30 řecká božská liturgie (Greek Divine Liturgy)  Ελληνική Θεια Λειτουργια

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

16:00 osobní zpověď (Confession)

17:00 hodinka devátá (Ninth Hour) / večerní (Vespers)

9.4.2017 NEDĚLE/SUNDAY – Květná neděle

7:45 jitřní (Matins)

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

 

VELKÝ TÝDEN

 

10.4.2017 PONDĚLÍ/MONDAY – Velké pondělí, památka Josefa Spanilého

8:00 liturgie předem posvěcených darů (Divine Liturgy of the Presanctified Gifts)

17:00 jitřní (Matins) – Nymfios (v řečtině/in Greek). Η ακολουθία του Νυμφίου στα Ελληνικά

11.4.2017 ÚTERÝ/TUESDAYVelké úterý, o deseti Pannách

8:00 liturgie předem posvěcených darů (Divine Liturgy of the Presanctified Gifts)

17:00 jitřní (Matins) – Nymfios (v řečtině/in Greek). Η ακολουθία του Νυμφίου στα Ελληνικά

12.4.2017 STŘEDA/WEDNESDAY – Velká středa, Jidášova zrada

8:00 liturgie předem posvěcených darů (Divine Liturgy of the Presanctified Gifts)

17:00 jitřní (Matins) – Nymfios (v řečtině/in Greek). Η ακολουθία του Νυμφίου στα Ελληνικά

18:00 Pomazání nemocných olejem (soborovanie, evchailaion)

13.4.2017 ČTVRTEK/THURSDAYVelký čtvrtek – poslední večeře Páně

8:30 večerní s liturgií sv. Basila Velikého (Vespers with Divine Liturgy of St. Basil the Great)

18:00 malé povečeří (Small Compline) – čtení dvanáctera evangelií

14.4.2017 PÁTEK/FRIDAY – Velký pátek – ukřižování Kristovo

8:00 Královské hodinky (Royal Hours)

17:00 večerní s vynášením pláštěnice (Epitaphios)

15.4.2017 SOBOTA/SATURDAY Velká sobota – Kristus v hrobě

7:30 jitřní (Matins)

8:30 večerní s liturgií sv. Basila Velikého (Vespers with Divine Liturgy of St. Basil the Great)

23:30 půlnočnice (Midnight Office)

00:00 velikonoční jitřní (Matins)

1:00 (16.4.) božská liturgie (Divine Liturgy)

16.4.2017 NEDĚLE/SUNDAY  – Pascha  – Světlé Vzkříšení Kristovo

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

16:00 večerní (Vespers), agapé – společné posezení s pojídáním berana

 

SVĚTLÝ TÝDEN

 

17.4.2017 PONDĚLÍ/MONDAY

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

18.4.2017 ÚTERÝ/TUESDAY

8:00 božská liturgie (Divine Liturgy)

21.4.2017 PÁTEK/FRIDAY   

8:00 božská liturgie (Divine Liturgy)

22.4.2017 SOBOTA/SATURDAY 

7:30 řecká jitřní (Greek Matins) Ορθρος

9:00 řecká božská liturgie (Greek Divine Liturgy) Ελληνική Θεια Λειτουργια

17:00 hodinka devátá (Ninth Hour) / večerní (Vespers)

23.4.2017 NEDĚLE/SUNDAY – Antipascha – Neděle Tomášova

7:45 jitřní (Matins)

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

 

25.4.2017 ÚTERÝ/TUESDAY  

7:00 jitřní (Matins)

8:00 božská liturgie (Divine Liturgy)

26.4.2017 STŘEDA/WEDNESDAY

17:00 večerní (Vespers), Akathist

27.4.2017 ČTVRTEK/THURSDAY  –

7:00 jitřní (Matins)

8:00 božská liturgie (Divine Liturgy)

17:00 biblická beseda

28.4.2017 PÁTEK/FRIDAY

17:00 večerní (Vespers)

29.4.2017 SOBOTA/SATURDAY

7:30 řecká jitřní (Greek Matins) Ορθρος

8:30 řecká božská liturgie (Greek Divine Liturgy)  Ελληνική Θεια Λειτουργια

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

17:00 večerní (Vespers)

30.4.2017 NEDĚLE/SUNDAYŽen myronosic

7:30 jitřní (Matins)

9:30 božská liturgie (Divine Liturgy)

 

Kontakt (Contact):
Představený chrámu (Cathedral Dean): o./fr. Václav Ježek tel: 702 148 137
Pomocný duchovní (Assistant Priest): o./fr. Vasilij Čerepko tel: 608 029 335
Diákon (Deacon): Alexandr Lukanič