Bohoslužby

Program bohoslužeb 19. února – 25. března

 

Pondělí 19. 2.

kánon sv. Ondřeje Krétského (Μέγα Απόδειπνον, με  τμῆμα τοῦ Μεγάλου κανόνος) – 17:00

 

Úterý 20. 2.

kánon sv. Ondřeje Krétského – 17:00

 

Středa 21. 2.            

jitřní/hodinky – 7:00

liturgie předem posvěcených darů – 8:00

kánon sv. Ondřeje Krétského – 17:00

 

Čtvrtek 22. 2.

kánon sv. Ondřeje Krétského – 17:00

 

Pátek 23. 2.                      

jitřní/hodinky – 7:00

liturgie předem posvěcených darů – 8:00

služba Přesvaté Bohorodičce (Α‘ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου) – 17:30

 

Sobota 24. 2.               

božská liturgie – 7:30

řecká jitřní (Ορθρος) – 8:30

řecká božská liturgie (Ελληνική  Θεια Λειτουργια) – 9:30

večerní – 17:00

 

Neděle 25. 2. – Neděle pravoslaví                    

jitřní – 8:15

božská liturgie – 9:30

 

Pondělí 26. 2.

velké povečeří (Μέγα Απόδειπνον) – 17:00

 

Úterý 27. 2.                    

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Středa 28. 2.           

jitřní/hodinky – 8:00

liturgie předem posvěcených darů – 16:00

 

Čtvrtek 1. 3.           

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Pátek 2. 3.                    

jitřní/hodinky – 7:00

liturgie předem posvěcených darů – 8:00

služba Přesvaté Bohorodičce (B‘ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου) – 17: 30

 

Sobota 3. 3. – Zádušní sobota 

božská liturgie – 7:30

řecká jitřní (Ορθρος) – 8:30

řecká božská liturgie (Ελληνική  Θεια Λειτουργια) – 9:30

večerní – 17:00

 

Neděle 4. 3. – sv. Řehoře Palamy                   

jitřní – 8:15

božská liturgie – 9:30

 

Pondělí 5. 3.                  

velké povečeří – 17:00

 

Úterý 6. 3.                     

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Středa 7. 3.

jitřní/hodinky – 8:00

liturgie předem posvěcených darů – 16:00

 

Čtvrtek 8. 3.              

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Pátek 9. 3.                        

jitřní/hodinky – 7:00

liturgie předem posvěcených darů – 8:00

služba Přesvaté Bohorodičce (Γ‘ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου) – 17: 30

 

Sobota 10. 3. – Zádušní sobota 

božská liturgie – 7:30

řecká jitřní (Ορθρος) – 8:30

řecká božská liturgie (Ελληνική  Θεια Λειτουργια) – 9:30

večerní – 17:00

 

Neděle 11. 3. – Uctívání Svatého Kříže

jitřní – 8:15

božská liturgie – 9:30

 

Pondělí 12. 3.     

velké povečeří – 17:00

 

Úterý 13. 3.                

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Středa 14. 3.        

jitřní/hodinky – 8:00

liturgie předem posvěcených darů – 16:00

 

Čtvrtek 15. 3.        

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Pátek 16. 3.                    

jitřní/hodinky – 7:00

liturgie předem posvěcených darů – 8:00

služba Přesvaté Bohorodičce (Δ‘ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου) – 17: 30

 

Sobota 17. 3. – Zádušní sobota 

božská liturgie – 7:30

řecká jitřní (Ορθρος) – 8:30

řecká božská liturgie (Ελληνική  Θεια Λειτουργια) – 9:30

večerní – 17:00

 

Neděle 18. 3. – sv. Jana Klimaka              

jitřní – 8:15

božská liturgie – 9:30

 

Pondělí 19. 3.

velké povečeří – 17:00

 

Úterý 20. 3.        

jitřní/hodinky – 8:00

velké povečeří – 17:00

 

Středa 21. 3.

jitřní/hodinky – 8:00

liturgie předem posvěcených darů – 16:00

 

Čtvrtek 22. 3.

jitřní/hodinky – 8:00

kánon sv. Ondřeje Krétského – 17:00

 

Pátek 23. 3.                  

jitřní/hodinky – 7:00

liturgie předem posvěcených darů – 8:00

služba Přesvaté Bohorodičce (Ο Ακάθιστος Υμνος) – 17:30

 

Sobota 24. 3.

božská liturgie – 7:30

řecká jitřní (Ορθρος) – 8:30

řecká božská liturgie (Ελληνική  Θεια Λειτουργια) – 9:30

večerní – 17:00

 

Neděle 25. 3. – sv. Marie Egyptské, Zvěstování Přesvaté Bohorodičce             

jitřní – 8:15

božská liturgie – 9:30

 

 

Chrám je otevřen v době bohoslužeb a také v následujících hodinách, kdy je možné hovořit s duchovním či jít na zpověď.

The Church is open during the period of services and in these following hours during which it is possible to consult the priest present.

 

Úterý (Tuesday) od 7:00 do 14:00 – otec Vasil Čerepko (tel. 608 029 335)

Středa (Wednesday) od 7:00 do 10:00 – otec Václav Ježek (tel. 702 148 137), od 15:00 do 17:00 – otec Vasil Čerepko

Čtvrtek (Thurdsay) od 7:00 do 12:00 – otec Milan Bílý (tel: 608 214 913), od 17:00 do 19:00 – otec Václav Ježek

Pátek (Friday) od 7:00 do 9:00 – otec Václav Ježek, od 14:00 do 17:00 – otec Milan Bílý

Sobota (Saturday) od 8:00 do 13:30 – otec Václav Ježek, od 15:00 do 18:00 – otec Vasil Čerepko/Václav Ježek

Neděle (Sunday) – chrám otevřen do 13:30