Bohoslužby

Program bohoslužeb v březnu 2019: 

 

AŤ SE VÁM PŮST STANE PROSTŘEDKEM K VAŠÍ SPÁSE!

ΚΑΛ ΣΤΔΙΟ

 

Sobota 2. 3. – Zádušní sobota (Všech zesnulých pravoslavných křesťanů a vzpomínka na ně)

8:00 Božská liturgie a panychida

9:30 Řecká jitřní (Ὄρθρος)

10:00 Řecká liturgie (Ελληνική Θεία Λειτουργία)

17:00 Večerní

 

Neděle 3. 3. – Masopustní, Neděle Soudu

8:15 Jitřní

9:30 Božská liturgie

15:30 Večerní, před svátkem Přenesení ostatků svatého Václava

 

Pondělí 4. 3.   

8:00 Božská liturgie – svátek Přenesení ostatků svatého Václava

 

Úterý 5. 3.   

7:00 Jitřní

8:00 Božská liturgie

 

Čtvrtek 7. 3.    

7:00 Jitřní

8:00 Božská liturgie

 

Sobota 9. 3.

8:00 Božská liturgie

9:30 Řecká jitřní (Ὄρθρος)

10:00 Řecká liturgie (Ελληνική Θεία Λειτουργία)

 

Neděle 10. 3. – Syropustní, začátek Čistého týdne

8:15 Jitřní

9:00 Božská liturgie

17:00 Večerní – modlitby vzájemného odpuštění

 

Pondělí 11. 3. – Začátek Velkého půstu

18:00 Velké povečeří (s Kánonem sv. Ondřeje Krétského)

 

Úterý 12. 3.

8:00 Jitřní

18:00 Velké povečeří (s Kánonem sv. Ondřeje Krétského)

 

Středa 13. 3.

8:00 Liturgie předem posvěcených darů

18:00 Velké povečeří (s Kánonem sv. Ondřeje Krétského)

 

Čtvrtek 14. 3.   

8:00 Jitřní

18:00 Velké povečeří (s Kánonem sv. Ondřeje Krétského)

 

Pátek 15. 3.     

8:00 Liturgie předem posvěcených darů

18:00 Služba Přesvaté Bohorodici řecky (Χαιρετοισμοί της Παναγίας)

19:00 Biblické hodinyPůst a jeho smysl podle otců církve

 

Sobota 16. 3. – Theodorova

8:00 Božská liturgie

9:30 Řecká jitřní (Ὄρθρος)

10:00 Řecká liturgie (Ελληνική Θεία Λειτουργία)

17:00 Večerní

 

Neděle 17. 3. – Neděle pravoslaví  

8:15 Jitřní

9:30 Božská liturgie

 

Středa 20. 3.     

8:00 Liturgie předem posvěcených darů

 

Pátek 22. 3.     

8:00 Liturgie předem posvěcených darů

17:30 Služba Přesvaté Bohorodici řecky (Χαιρετοισμοί της Παναγίας)

19:00 Kino klub (promítání filmu a beseda) Archa úmluvy

 

Sobota 23. 3. – Zádušní

8:00 Božská liturgie, panychida

9:30 Řecká jitřní (Ὄρθρος)

10:00 Řecká liturgie (Ελληνική Θεία Λειτουργία)

17:00 Večerní

 

Neděle 24. 3. – Řehoře Palamy

8:15 Jitřní

9:30 Božská liturgie

16:00 Večerní

 

Pondělí 25. 3. – Zvěstování Přesvaté Bohorodice

9:30 Božská liturgie, Doxologie

 

Středa 27. 3.     

8:00 Liturgie předem posvěcených darů

 

Pátek 29. 3.    

8:00 Liturgie předem posvěcených darů

17:30 Velké povečeří – služba Přesvaté Bohorodici řecky (Χαιρετοισμοί της Παναγίας)

 

Sobota 30. 3. – Zádušní

8:00 Božská liturgie, panychida

9:30 Řecká jitřní (Ὄρθρος)

10:00 Řecká liturgie (Ελληνική Θεία Λειτουργία)

17:00 Večerní

 

Neděle 31. 3. – Uctívání svatého Kříže   

8:15 Jitřní

9:30 Božská liturgie

 

Chrám je otevřen v době bohoslužeb a také v následujících hodinách, kdy je možné hovořit s duchovním, jít na zpověď.

The Church is open during the period of services and in these following hours during which it is possible to consult the priest present.

Úterý (Tuesday) od 7:00 do 13:30 – otec Vasil Čerepko (tel. 608 029 335)

Středa (Wednesday) úřední den od 7:00 do 12:00 – otec Václav Ježek (tel. 702 148 137)

Čtvrtek (Thurdsay) od 7:00 do 13:30 – otec Milan Bílý (tel. 608 214 913)

Pátek (Friday) úřední den od 8:30 do 12:00 a od 17:30 do 19:00 – otec Václav Ježek

Sobota (Saturday) od 8:00 do 11:00 a od 16:00 do 19:00 – otec Milan Bílý, otec Vasil Čerepko, otec Alexander Lukanič

Neděle od 8:15 do 16:30 – otec Václav Ježek