Charita

Potřebuji pomoc:

Díky Vašim darům má farnost našeho chrámu k dispozici nějaké prostředky, které může použít ve prospěch lidí v nouzi.

Koordinaci pomoci potřebným mají na starosti Alexandr Marchenko (marchenko.alexander@gmail.com) a Jiří Přeučil (tel.: 608 237 198, jpreucil@seznam.cz). Pokud jste se dostali do tísnivé situace a potřebujete pomoci, nebo znáte někoho, kdo se do takové situace dostal, můžete se na ně obrátit.

Jde jednak o finanční pomoc, ale i potraviny z potravinové banky, pomoc při tlumočení a jednání na úřadech, fyzická pomoc, pomoc s dopravou atd.

Jistě nedokážeme zařídit vše a prostředky nejsou neomezené, ale budeme se snažit, abyste – s pomocí Boží i naší – dokázali svou situaci zlepšit.

 

Nabízím pomoc:

Koordinátoři farní charity Alexandr Marchenko (marchenko.alexander@gmail.com) a Jiří Přeučil (tel.: 608 237 198, jpreucil@seznam.cz) sbírají kontakty na lidi, kteří mají chuť, energii a ochotu k pomoci bližním.

Můžete na pomoc potřebným dát nějaké peníze. Ale můžete jim v případě potřeby věnovat čas, můžete jim pomoci se stěhováním, dovozem (např. starší lidi k lékařům, někomu něco odstěhovat), máte jako cizinec zkušenosti s jednáním na úřadech, můžete někomu poskytnout přivýdělek apod.

Pokud se chcete do dobrovolnické pomoci bližním zapojit, ozvěte se nám.