Poradenství pro cizince

Drazí bratři a sestry,

někteří z vás přijeli za prací do České republiky a mnohokrát ne vlastní vinou se můžete dostat během svého pobytu do těžké situace, jelikož vám nezaplatí za vaši práci, zadržují vám dokumenty, vyhrožují vám, máte problémy při jednání ze státními orgány atd. V České republice existují nevládní organizace, které vám mohou pomoci. Uvádíme internetové stánky alespoň některých z nich.

Veškerá pomoc je bezplatná a pracovníci těchto organizací mluví různými jazyky (česky, anglicky, ukrajinsky, rusky, vietnamsky atd.).

Služby sociálně-právního poradenství pro cizince v Praze:

Sdružení pro integraci a migraci

InBáze, z. s. – Odborné sociální poradenství

Organizace na pomoc uprchlíkům

Integrační centrum Praha

Český helsinský výbor

La Strada