Novoroční proslov arcibiskupa pražského a českých zemí Michala

Důstojní otcové, drazí bratři a sestry v Kristu! V první řadě z celého srdce poděkujeme Pánu Bohu za to, že nehledě na veškeré těžkosti a zkoušky roku předchozího jsme ve zdraví a pokoji dožili nového roku 2021. Rok 2020 přinesl množství soužení a smutku celému lidstvu. Nakažlivá nemoc připravila o život miliony lidí, mezi nimiž bylo nemálo pravoslavných […]

Nedělní katecheze

Nedělní výuka náboženství v katedrálním chrámu stále pokračuje. Pravidelná setkání se konají při dodržení protiepidemických opatření vždy po skončení svaté liturgie. Těšíme se na vás i v následujících nedělích!

Obnovuje se Beseda pravoslavné mládeže

Milí pravoslavní mládežníci z Prahy a okolí! S radostí vám oznamuji, že v našem katedrálním chrámu se, s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, obnovuje Beseda pravoslavné mládeže sv. novomučedníků českých. Jak víme, pravoslavná církev byla po událostech heydrichiády v roce 1942 rozvrácena a zakázána. V roce 1945 byla obnovena Beseda pravoslavné mládeže […]