Pověření k zastupování duchovního správce

Pověřuji prot. Mgr. Vasilije Čerepka, aby od 1. 3. 2021 na dobu neurčitou zastupoval duchovního správce v 1. pravoslavné církevní obci při chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, J. V. Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí. V Praze 1. 3. 2021 + Michal, arcibiskup pražský a českých zemí   Dokument pověření

Rozhlasový přenos

V neděli 7. března se uskuteční rozhlasový přenos z našeho chrámu. Svatá liturgie proto začne již v 9 hodin. Bohoslužba bude probíhat za platných protiepidemických opatření. Přímý přenos lze poslouchat zde.  

Rozloučení s otcem Milanem

Dnes sloužil svou poslední liturgii ve funkci pomocného duchovního naší církevní obce protojerej Milan Bílý. Otec k nám přišel ze Slovenska jako správce výborně fungující farnosti. Během let přispěl svými praktickými zkušenostmi a radami k budování také našeho společenství. Zůstal obětavým pastýřem, vždy ochotným poskytnout potřebným svou pomoc. Jako sloužící kněz a zpovědník se stal […]

Novoroční proslov arcibiskupa pražského a českých zemí Michala

Důstojní otcové, drazí bratři a sestry v Kristu! V první řadě z celého srdce poděkujeme Pánu Bohu za to, že nehledě na veškeré těžkosti a zkoušky roku předchozího jsme ve zdraví a pokoji dožili nového roku 2021. Rok 2020 přinesl množství soužení a smutku celému lidstvu. Nakažlivá nemoc připravila o život miliony lidí, mezi nimiž bylo nemálo pravoslavných […]