Kázání na neděli ctihodné Marie Egyptské

Ctihodný Efrém Syrský nazval svátost pokání (таинство покаяния) pokladem uzdravení. Opravdu je to neocenitelný poklad! Jakýkoli duševní nebo tělesný hřích, těžký hřích kromě ďábelské pýchy, léčí tento vzácný lék. Je to jedinečný lék, který zázračným způsobem zbavuje člověka nemoci hříchu. Můžeme jenom hádat, co  by s námi bylo, pokud by nám Milosrdný Bůh nedaroval tento […]

Kázání na druhou neděli Velkého půstu – sv. Řehoře Palamy

Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Dnes je druhá neděle Velkého spasitelného půstu. Každá neděle v půstu je zasvěcena nějaké události nebo nějakému světci. Dnešní neděli zasvětila Církev památce jednoho z významných teologů a asketů – ctihodnému Řehoři Palamovi. Proč? Čím si tento svatý zasloužil, že jeho jménem Církev pojmenovala tuto neděli? První […]

Neděle o odpuštění

Dnešní neděli Církev pojmenovala Neděle odpuštění. Den, kdy se křesťané usmiřují mezi sebou a odpouští jeden druhému vzájemné prohřešky. Je to povinnost každého, kdo chce vstoupit do období Velkého půstu. Bez smíru nemá samotný půst, modlitba ani skutky milosrdenství žádný význam. Hlavní vlastností křesťana je žít s ostatními v míru. Dnešní Evangelium začíná slovy: „Neboť jestliže […]