Agrypnia sv. Mikuláše Divotvůrce

V pondělí 5. prosince se v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje bude konat agrypnie sv. Mikuláše Divotvůrce s tímto postupem: 18:30 Večerní 19:10 Jitřní 20:30 Pomazání nemocných olejem (Соборование) 21:20 Akathist ke sv. Mikuláši a Hodinky 22:00 Božská liturgie    

Studium Písma svatého 29. 11.

Příští setkání nad Písmem svatým se uskuteční v úterý 29. 11. v 18 hod. Tématem bude tentokrát pouze výklad Evangelia sv. Matouše, kapitoly 1-6. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.   S úctou otec Václav Ježek představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a […]

Studium Písma svatého 20. 11.

Další ze setkání nad Písmem svatým se uskuteční v neděli 20. 11. v 18 hod. Tématem bude výklad Druhé knihy Mojžíšovy a Evangelia sv. Matouše. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.   S úctou otec Václav Ježek představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. […]

Přednáška Teologie ikony

V úterý 22. listopadu se od 19 hod. uskuteční v chrámu sv. Cyrila a Metoděje přednáška o významu ikony v křesťanském duchovním životě. Přednášku prosloví přední odbornice na ikonografii, PhDr. Marina Luptáková, Th.D. z Ústavu východního křesťanství HTF UK v Praze. Zároveň bude představena kniha prof. Alexandra Avenaria „Byzantský zápas o ikonu“ s kapitolou o. […]