Studium pravoslavné teologie

Proč studovat pravoslavnou teologii? V dřívějších dobách byly náboženství a teologie nejdůležitějšími obory vzdělávání. Ne kvůli tomu, že by nabízely pouhé informace či data nebo že by zastávaly tuto roli díky církevní autoritě, ale protože teologie a filozofie dokázaly rozvíjet analytické myšlení. V dnešní době, kdy jsme zaplaveni informacemi a informačními technologiemi, je obzvláště nutné rozvíjet myšlení jako […]