Novoroční proslov arcibiskupa pražského a českých zemí Michala

Důstojní otcové, drazí bratři a sestry v Kristu! V první řadě z celého srdce poděkujeme Pánu Bohu za to, že nehledě na veškeré těžkosti a zkoušky roku předchozího jsme ve zdraví a pokoji dožili nového roku 2021. Rok 2020 přinesl množství soužení a smutku celému lidstvu. Nakažlivá nemoc připravila o život miliony lidí, mezi nimiž bylo nemálo pravoslavných […]