Kázání na 24. neděli po Padesátnici

Milí bratři a sestry, dnešní evangelium začíná těmito slovy: Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos; byl to představený synagógy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože jeho jediná dcera, umírala. Vidíme člověka, který patří k těm, kdo jsou proti Kristu. Který Ho neuznává jako mesiáše […]