Přispějte na záchranu relikvií sv. novomučedníka Gorazda

Liturgická roucha, která nosil sv. novomučedník biskup Gorazd, prošla náročným restaurátorským zásahem, bez kterého by brzo ztrouchnivěla. Dvouletou práci právě dokončila restaurátorka M. A. Hana Tefal Juránková. Nyní bude potřeba pro roucha pořídit speciální vitrínu, která cenným relikviím zajistí optimální klima, aby se dále nepoškozovala.   Celkové náklady na restaurování relikvií i na pořízení vitríny se odhadují […]

Otevíráme katechetickou školu

Drazí bratři a sestry,   i v tomto roce můžete své děti přihlásit k výuce náboženství. Výuka probíhá ve třech skupinách: I. skupina (6–11 let = 1.–5. třída ZŠ) II. skupina (12–15 let = 6.–9.třída ZŠ) III. skupina (16–18 let = žáci SŠ, mládež)   Mladý člověk v dnešním světě má potřebu scházet se, duchovně se posilnit, vyměnit […]

Setkání ke katechezi v našem chrámu 12. 9. v 11 hod.

Drazí bratři a sestry, v sobotu 12. září v 11 hodin proběhne v našem chrámu setkání k možnostem a způsobu katecheze. Zváni jsou jak rodiče dětí, tak i učitelé a příznivci naší nedělní školy. Na schůzi projednáme studijní plány, obsazení učitelů, možné výlety, plánování akcí, dáme prostor zajímavým podnětům atd. Na setkání se rovněž budete moct do nedělní […]