Svěcení pokrmů

V našem chrámu bude probíhat posvěcování paschálních pokrmů: na Velkou sobotu (1. 5.) od 14:00 do 22:00 v neděli Vzkříšení (2. 5.) po jitřní v 1:30 po noční liturgii od 3:00 do 5:00 po dopolední liturgii od 11:00 do 14:00 Vzhledem k situaci prosíme o dodržování odstupů a neshromažďování se ve větších skupinách. Děkujeme za […]

Kázání na Květnou neděli

Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha! Milí bratři a sestry, dnes je poslední neděle Velkého postu a zároveň vstupujeme do Strastného týdne, kdy budeme prožívat poslední dny pozemského života našeho Spasitele.  Dnešní den vzpomínáme na událost z působení našeho Pána zde na zemi, a to na jeho vjezd do Jeruzaléma. Teď jsme o […]

Kázání na neděli ctihodné Marie Egyptské

Ctihodný Efrém Syrský nazval svátost pokání (таинство покаяния) pokladem uzdravení. Opravdu je to neocenitelný poklad! Jakýkoli duševní nebo tělesný hřích, těžký hřích kromě ďábelské pýchy, léčí tento vzácný lék. Je to jedinečný lék, který zázračným způsobem zbavuje člověka nemoci hříchu. Můžeme jenom hádat, co  by s námi bylo, pokud by nám Milosrdný Bůh nedaroval tento […]