Modlitby za Ukrajinu

Stojíme v těchto dnech za těžce zkoušeným ukrajinským národem a modlíme se k Hospodinu, aby ho ušetřil války, krveprolití a utrpení. Na bohoslužbách, které se konají každý den, budou pronášeny ektenie a modlitby za pokoj a mír na Ukrajině. Chrám je otevřen všem, kdo chtějí odevzdat své prosby Bohu. Církevní obec je zároveň připravena pomoci […]

Přednáška Víra a dějiny

Ve čtvrtek 24. února v 18:00 se v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční z požehnání Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí pod záštitou Teologického institutu sv. Cyrila a Metoděje v Praze přednáška Dimitrije Vaškoviće (Ústav východního křesťanství HTF UK) Víra a dějiny: doba Ježíše z Nazareta. Přednáška se bude týkat především reálií […]