Pouť do Tetína 29. 10. 2016

V období podzimních prázdnin zve Pravoslavná cyrilometodějská škola své žáky na pouť. Podíváme se do malebného městečka Tetín, které je nerozlučně spjaté se životem české kněžny sv. Ludmily. Navštívíme chrám, kde sv. Ludmila přijala mučednickou smrt, projdeme se podzimním městem a nakonec se zastavíme v monastýru sv. Václava a Ludmily. Sraz je před Pravoslavným chrámem sv. Cyrila […]

Studium Písma svatého 21. 10.

Další z pravidelných setkání nad Písmem svatým se uskuteční výjimečně v pátek 21. 10. v 18:00. Tentokrát se budeme zabývat pasážemi z Druhé knihy Mojžíšovy (1.-10. kapitola) a z Matoušova evangelia (1.-6. kapitola). Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.   S úctou […]

Filmový klub 22. 10.

Další projekce pravoslavného filmového klubu se uskuteční v sobotu 22. 10. v 18:30. Na programu bude ruský film Leviatan (r. Andrej Zvjagincev, 2014). Anotace filmu: Kolja žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle domu, kde bydlí se svou mladou ženou Liljou a synem z prvního manželství, má vlastní autoopravnu. Avšak starosta […]