Zpověď a přijímání Eucharistie

Pokud chceme přijímat Tělo a Krev Pána našeho Ježíše Krista, je nutné se na to připravit. Tak jako nepřicházíme na návštěvu nepřipraveni a neupraveni anebo naopak nevítáme naše návštěvy nepřipraveni a neupraveni, tak nemůžeme bez přípravy přijmout Eucharistii, která pro křesťany představuje vstup do Království Nebeského na základě našeho sjednocení s Kristem. Tato příprava pro křesťana znamená kromě […]