Rozloučení s otcem Milanem

Dnes sloužil svou poslední liturgii ve funkci pomocného duchovního naší církevní obce protojerej Milan Bílý. Otec k nám přišel ze Slovenska jako správce výborně fungující farnosti. Během let přispěl svými praktickými zkušenostmi a radami k budování také našeho společenství. Zůstal obětavým pastýřem, vždy ochotným poskytnout potřebným svou pomoc. Jako sloužící kněz a zpovědník se stal […]