Předpaschální úklid chrámu

Ve středu 1. května budeme od 11 hod. uklízet chrám, aby byl připraven na velikonoční svátky. Děkujeme všem, kdo přijdou (i později), za pomoc!