Kontakt

Pravoslavná církevní obec v Praze 2/I. – Nové Město

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje

Resslova 9a

120 00 Praha 2

IČ: 68402503

číslo účtu: 100676374/0300

IBAN: CZ87 0300 0000 0001 0067 6374

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Facebook: https://www.facebook.com/pravoslavnakatedrala/

 

Duchovní správce církevní obce: doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D. (702 148 137, vaclavjezek111@gmail.com)

Představený katedrálního chrámu: Mgr. Milan Bílý (608 214 913, milanbily@centrum.sk, milan.bily@pp-eparchie.cz)

Pomocný duchovní: Vasilij Čerepko (608 029 335, knez.vasil@gmail.com)

Řecké bohoslužby: Kyrill Sarkissian (739 181 728, papakyrillospraha@gmail.com), Facebook: https://www.facebook.com/greekorthodoxprague/

Diákon: Alexandr Lukanič (604 103 514, a.lukanic@seznam.cz)

Rada církevní obce: Jurij Bobitko, Marios Christou, Jakub Jiří Jukl, Naděžda Kostelecká, Jan Křipač, Jan Linhart, Milan Lupták, Marie Mráčková, Daniel Mrázek, Lenka Petrašková, Jiří Přeučil, Alexandr Tyeroshyn, Kristina Žukova