Přednáška Prolog Janova evangelia

V sobotu 12. listopadu od 15:00 se v chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční přednáška archimandrity Jacka Khalila Prolog Janova evangelia. Jack Khalil je profesorem novozákonní biblistiky a děkanem Institutu teologie sv. Jana Damašského Balamandské univerzity v Libanonu. Přednáška se koná s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.