Farní výlet

Drazí věřící, zveme vás na jedinečnou akci – první víkendový farní výlet, který se uskuteční 23. 9. – 25. 9. 2022. Setkaní se bude konat v malebném zátiší BERNOV. Výlet přispěje k duchovní jednotě farníků a jejich společnému duchovnímu rozvoji. Můžete se těšit na společnou modlitbu, liturgii a duchovní program. Budeme mít možnost se seznámit […]