Přípravný kurz pro budoucí členy chrámového sboru

Hlavním cílem kurzu je hudebně vzdělávat nové členy chrámového sboru, takže do kurzu jsou vítáni všichni zájemci! Cena: zdarma Datum a čas:  sobota v 16:00, vedoucí kurzu: PhDr. Marios Christou, Ph.D. Kontakt: hmarioschristou@gmail.com, 776 561 698 Zájemci o sobotní kurz nechť přijdou na první setkání, které se uskuteční v sobotu 16. září v 16:00. Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2 – vchod z Resslovy ulice.

Sbírka na ikonu sv. Pantelejmona a na rekonstrukci dřevěné podlahy

Drazí bratři a sestry, na podzim nás čeká rekonstrukce dřevěné podlahy pod ikonostasem a zároveň bychom chtěli pořídit pro chrám ikonu sv. velkomučedníka a léčitele Pantelejmona, která je psaná mnichy ze Svaté Hory Athos. Kdo by chtěl na tyto účely přispět, může zaslat finanční dary na účet č. 1923628319/0800, variabilní symbol rekonstrukce / ikona. S vděčností a […]

Brigáda 5. 8.

V sobotu 5. 8. se po dopoledních bohoslužbách uskuteční úklid před plánovaným vymalováním kaple sv. Gorazda a farních místností. Každý, kdo by chtěl pomoct se zvelebením katedrály, je vítán. S úctou o. Václav Ježek