Přípravný kurz pro budoucí členy chrámového sboru

Hlavním cílem kurzu je hudebně vzdělávat nové členy chrámového sboru, takže do kurzu jsou vítáni všichni zájemci!

Cena: zdarma

Datum a čas:  sobota v 16:00, vedoucí kurzu: PhDr. Marios Christou, Ph.D.

Kontakt: hmarioschristou@gmail.com776 561 698

Zájemci o sobotní kurz nechť přijdou na první setkání, které se uskuteční v sobotu 16. září v 16:00.

Místo konání:

Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2 – vchod z Resslovy ulice.