Koncert Koledy východního křesťanství

V neděli 8. ledna v 18:30 se v chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční koncert řecko-byzantských a slovanských vánočních písní. Účinkovat bude sbor Philokallia pod uměleckým vedením Maria Christou. Veškeré příjmy ze vstupného půjdou na provoz neziskové organizace Horizont – centrum služeb pro seniory.

Koncert „Kouzlo Vánoc“

V sobotu 17. prosince v 15:00 se v katedrálním chrámu uskuteční vánoční koncert pěveckého sboru Hlasy Bulharska pod uměleckým vedením sbormistra Radosveta Kostova. Na programu budou skladby klasických bulharských autorů. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.