Kázání na druhou neděli Velkého půstu – sv. Řehoře Palamy

Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Dnes je druhá neděle Velkého spasitelného půstu. Každá neděle v půstu je zasvěcena nějaké události nebo nějakému světci. Dnešní neděli zasvětila Církev památce jednoho z významných teologů a asketů – ctihodnému Řehoři Palamovi. Proč? Čím si tento svatý zasloužil, že jeho jménem Církev pojmenovala tuto neděli? První […]

Neděle o odpuštění

Dnešní neděli Církev pojmenovala Neděle odpuštění. Den, kdy se křesťané usmiřují mezi sebou a odpouští jeden druhému vzájemné prohřešky. Je to povinnost každého, kdo chce vstoupit do období Velkého půstu. Bez smíru nemá samotný půst, modlitba ani skutky milosrdenství žádný význam. Hlavní vlastností křesťana je žít s ostatními v míru. Dnešní Evangelium začíná slovy: „Neboť jestliže […]

Pověření k zastupování duchovního správce

Pověřuji prot. Mgr. Vasilije Čerepka, aby od 1. 3. 2021 na dobu neurčitou zastupoval duchovního správce v 1. pravoslavné církevní obci při chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, J. V. Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí. V Praze 1. 3. 2021 + Michal, arcibiskup pražský a českých zemí   Dokument pověření