Sbírka na pomoc obětem pandemie

Pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje sbírku na pomoc lidem postiženým koronavirovou pandemií. Vybrané prostředky budou určeny na nákup potravin a na přímou finanční výpomoc členům církevní obce, nebo jejich příbuzným a blízkým. Své příspěvky můžete posílat na účet církevní obce: 100676374/0300. (Do poznámky prosím uveďte „sbírka koronavirus“.) Za vaši pomoc […]

Bohoslužby pro veřejnost

Od pátku 24. 4. jsou opět povoleny bohoslužby pro veřejnost za těchto podmínek: – bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, – v bohoslužebném prostoru dodržují účastníci bohoslužby minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, – účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, – účastníci bohoslužby […]

Sbírka na úpravu relikviáře

V našem chrámu se nacházejí vzácné svaté ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Prokopa Sázavského, sv. Ivana Českého, sv. Alexeje Tótha a nově také starokřesťanských mučednic sv. Viktorie a sv. Blandiny. Pro tyto ostatky chceme vytvořit důstojné prostředí. Děkujeme všem, kdo by chtěli přispět na úpravu chrámového relikviáře. Číslo účtu církevní obce: 100676374/0300 Poznámka: relikviář   […]

Paschální poselství Posvátného synodu

Drazí bratři kněží a diákoni, mniši a mnišky, bratři a sestry v Kristu! Christos voskrese! Kristus vstal z mrtvých! Letošní velikonoční svátky jsou určitě jiné, než jsme si vůbec kdy dokázali představit. Mnozí z nás jsou naplněni obavami, nejistotou, nejrůznějšími otázkami a pochybnostmi. Ostatně stejné pocity intenzivně prožívá celý svět okolo nás. Možná však máme jedinečnou příležitost velmi konkrétním […]