Bohoslužby pro veřejnost

Od pátku 24. 4. jsou opět povoleny bohoslužby pro veřejnost za těchto podmínek:

– bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
– v bohoslužebném prostoru dodržují účastníci bohoslužby minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
– duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm,
– délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor

(zdroj: Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 č. 452)

Bohoslužby v nejbližších dnech:

Sobota 25. 4.
9:00 – božská liturgie
17:00 – večerní

Neděle 26. 4. – Antipascha
8:15 – jitřní
9:30 – božská liturgie

Pondělí 27. 4.
8:00 – jitřní

Úterý 28. 4.
8:00 – božská liturgie

Středa 29. 4.
8:00 – božská liturgie

Čtvrtek 30. 4.
8:00 – božská liturgie