Sbírka na pomoc obětem pandemie

Pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje sbírku na pomoc lidem postiženým koronavirovou pandemií. Vybrané prostředky budou určeny na nákup potravin a na přímou finanční výpomoc členům církevní obce, nebo jejich příbuzným a blízkým. Své příspěvky můžete posílat na účet církevní obce: 100676374/0300. (Do poznámky prosím uveďte „sbírka koronavirus“.) Za vaši pomoc děkujeme!

prot. Václav Ježek, duchovní správce církevní obce