Volby do rady církevní obce

V neděli 18. prosince se po svaté liturgii uskuteční shromáždění církevní obce. Jeho programem bude volba nových členů rady církevní obce. Jednotlivé kandidáty je možné nahlásit duchovnímu správci do 11. prosince. Všichni členové obce jsou na volební shromáždění srdečně zváni.   S úctou, o. Václav Ježek představený a duchovní správce pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a […]

Studium Písma svatého 9. 12.

Příští setkání nad Písmem svatým se uskuteční v pátek 9. 12. v 18 hod. Tématem bude pokračování výkladu Evangelia sv. Matouše, kapitoly 1-6. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.   S úctou otec Václav Ježek představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje […]