Sbírka na ikonu sv. Pantelejmona a na rekonstrukci dřevěné podlahy

Drazí bratři a sestry,

na podzim nás čeká rekonstrukce dřevěné podlahy pod ikonostasem a zároveň bychom chtěli pořídit pro chrám ikonu sv. velkomučedníka a léčitele Pantelejmona, která je psaná mnichy ze Svaté Hory Athos. Kdo by chtěl na tyto účely přispět, může zaslat finanční dary na účet č. 1923628319/0800, variabilní symbol rekonstrukce / ikona.

S vděčností a úctou

o . Václav Ježek

 

P1