Brigáda 5. 8.

V sobotu 5. 8. se po dopoledních bohoslužbách uskuteční úklid před plánovaným vymalováním kaple sv. Gorazda a farních místností. Každý, kdo by chtěl pomoct se zvelebením katedrály, je vítán.

S úctou

o. Václav Ježek