Program Pravoslavné cyrilometodějské školy pro starší skupinu (děti od 11 do 15 let)

Téma školního roku 2016–2017: Základy pravoslavné víry

I. pololetí

17. září: Poznání Boha.

24. září: Zjevení Boha o Sobě Samém.

1. října: Bůh Trojice.

8. října: Spory o víře. Všeobecné sněmy. Symbol víry.

15. října: První část Symbolu víry.

22. října: Druhá část Symbolu víry.

29. října: podzimní prázdniny

5. listopadu: Třetí část Symbolu víry. O vtělení Boha. O přesvaté Bohorodici.

12. listopadu: Čtvrtá část Symbolu víry.

19. listopadu: Pátá část Symbolu víry.

26. listopadu: Šestá část Symbolu víry.

3. prosince: Sedmá část Symbolu víry.

10. prosince: Osmá část Symbolu víry.

17. prosince: Devátá část Symbolu víry. Církev – Tělo Kristovo. Tajiny.

25. prosince: Narození Páně

7. ledna: Narození Páně

Vánoční prázdniny

                            

II. pololetí

21. ledna: Desátá část Symbolu víry. Křest. Myropomazání.

28. ledna: Eucharistie.

4. února: Pokání.

6–11. února: zimní tábor

18. února: Kněžství. Církevní hierarchie. Mnišství.

25. února: Svatba, manželství.

4. března: Jedenáctá a dvanáctá část Symbolu víry

11. března: Víra – základní křesťanská ctnost

18. března: Naděje. Modlitba.

25. března: Ježíšova modlitba.

1. dubna: Ježíšova modlitba.

8. dubna: Kázání o blahoslavenství

16. dubna: Pascha

22. dubna: výlet do Loděnice

29. dubna: Kázání o blahoslavenství

6. května: O křesťanské lásce

13. května: Desatero.

20. května: Duchovní život křesťana.

27. května: výlet do Mikulčic. Konec školního roku.