Program Pravoslavné cyrilometodějské školy pro mladší skupinu (děti od 7 do 10 let)

Téma školního roku 2016–2017: Biblická historie Nového Zákona

I. pololetí

17. září: Písmo svaté a Tradice.

24.­ září: Apoštolové – Evangelisté. Vznik čtyř Evangelií.

1. října: Narození přesvaté Bohorodice. Uvedení do chrámu. Přesvatá Panna Marie a Josef.

8. října: Zvěstování anděla o narození proroka Jana Křtitele.

15. října: Zvěstování přesvaté Bohorodici. Návštěva spravedlivé Alžběty.

22. října: Narození Ježíše Krista. Tři Králové.

29. října: podzimní prázdniny

5. listopadu: Obětování Páně

12. listopadu: Útěk svaté rodiny do Egypta a vraždění neviňátek. Návrat do Nazaretu. Ježíš jako dítě v chrámu.

19. listopadu: Kázání Jana Křtitele. Křest Páně.

26. listopadu: Pokušení Ježíše Krista od ďábla na poušti.

3. prosince: Vyvolení Apoštolů.

10. prosince: První zázrak Ježíše Krista. Vyhnání obchodníků z chrámu.

17. prosince: Rozhovor Ježíše Krista se Samařankou.

25. prosince: Narození Páně

7. ledna: Narození Páně

Vánoční prázdniny

 

II. pololetí

21. ledna: Uzdravení setníkova sluhy. Uzdravení ochrnutého. Uzdravení nemocného u rybníka Bethesdy.

28. ledna: Kázání na hoře. Kázání o blahoslavenství.

4. února: Kázání na hoře. O Boží prozřetelnosti. O síle modlitby. O nutnosti dělání dobrých skutků. O almužně.

6.–11. února: zimní tábor

18. února: Kázání na hoře. O lásce k bližnímu. O neodsuzování bližního. O odpuštění bližnímu. Obecné pravidlo o vztahu k bližním.

25. února: Uzdravení nemocného v Kafarnaum. Vzkříšení syna vdovy.

4. března: Podobenství o rozsévači.

11. března: Podobenství o pšenici a plevelu.

18. března: Utišení bouře. Uzdravení posedlého démony.

25. března: Vzkříšení dcery Jariovy. Uzdravení ženy s krvotokem.

1. dubna: Useknutí hlavy Jana Křtitele.

8. dubna: Zázračné nasycení lidu pěti chleby. Chození Ježíše Krista po vodě.

16. dubna: Pascha

22. dubna: výlet do Loděnice

29. dubna: Uzdravení dcery kananejské ženy.

6. května: Vyznání Petra. Předpověď Ježíše Krista o svém utrpení, smrti a vzkříšení.

13. května: Proměnění Páně.

20. května: Nejdůležitější přikázání Ježíše Krista. Podobenství o milosrdném Samaritánu.

27. května: výlet do Mikulčic. Konec školního roku.