Pozvánka na kurz

Vážení otcové, drahé sestry a bratři,

v rámci centra dalšího vzdělání VOŠ Jabok je již zahájen akreditovaný kurz
VOKÁLNÍ INTERPRETACE BYZANTSKÉ A POSTBYZANTSKÉ HUDBY VÝCHODNÍHO KŘESŤANSTVÍ

byzantská hudba

Kurz je určen mimo jiné i pro duchovní a žalmisty pravoslavné církve v českých zemích a má za cíl jim dát možnost doplnit

hudební vzdělání, které je velmi důležité pro jejich profesi.
Veškeré informace jsou na:

http://www.jabok.cz

V Kristu
Marios Christou