Oslavy svátku svatého mučedníka biskupa Gorazda

POZVÁNKA NA BOHUSLUŽEBNOU PAMÁTKU VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI
SVATÉHO BISKUPA GORAZDA

S arcipastýřským požehnáním arcibiskupa pražského a českých zemí Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala Vás srdečně zveme na sváteční bohoslužbu k uctění památky svatého mučedníka biskupa Gorazda, otců  Vladimíra Petřeka a Václava Čikla a bratra Jana Sonnevenda, kteří před 74 lety svou mučednickou smrtí naplnili Kristova slova „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své bližní.“ (Jan 15, 13)

Letošní archijerejská Božská liturgie bude sloužena Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Michalem v neděli 4. září 2016  od 9:30 v  katedrálním chrámu svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje v Resslově ulici 9 v Praze.

Panychida za otce Václava, Vladimíra a bratra Jana, jakož i za mnohé další, kteří položili své životy za své bližní a svobodu našeho národa, bude sloužena od 14:35 na bývalé střelnici v Praze – Kobylisích, jež je národní kulturní památkou.

Panychidě od 14:15 předchází pokládání věnců.

Každý je vítán na Božské liturgii, panychidě a případně i v Národním památníku hrdinů heydrichiády, jenž se nalézá v chrámové kryptě (vstup je bezplatný).

S láskou v Kristu a úctou,

doc. ThDr. Václav Ježek, PhD.,
představený a duchovní správce pravoslavného katedrálního chrámu
sv. Cyrila a Metoděje