Nový český světec

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku zanesla do diptichu svých svatých kněze a mučedníka STANISLAVA NASADILA, umučeného v červnu–červenci roku 1941 v ustašovském koncentračním táboře Gospić. Otec Stanislav byl duchovním Srbské pravoslavné církve, narodil se roku 1904 na území pozdějšího Československa a již dříve byl svatořečen Srbskou pravoslavnou církví.

Novomučedník otec Stanislav Nasadil se narodil 20. 10. 1907 v Lošticích u Mohelnice. Do Srbska odešel za studiem teologie pro obnovující se pravoslaví v roce 1923. Studium začal ve Sremských Karlovicích, odkud přešel do Bitoly (dnes Severní Makedonie), kde roku 1928 završil studium teologie. Potom sloužil v hornokarlovacké eparchii na farnosti Lička Jasenica. Během druhé světové války se stal Stanislav Nasadil jako tisíce pravoslavných lidí obětí ustašovského řádění. V červnu byl se svým biskupem Sávou Trlajičem zatčen a mučen mj. ustašovským zločincem Josipem Tomljenovičem a následně v koncentračním táboře Gospič přijal mučednickou smrt. V Srbské pravoslavné církvi byl připočten ke svatým v roce 1961.

Památka novomučedníka otce Stanislava Nasadila bude slavena vždy 20. 6. v den jeho odvlečení do koncentračního tábora Gospič.