Bohoslužby svátku Narození Páně

Neděle 24. 12. 

16:00 – večerní s litijí

Pondělí 25. 12. – Narození Páně

8:00 – jitřní bohoslužba

9:30 –  svatá liturgie (po ukončeni vánoční besídka)

Úterý 26. 12. – Sbor Přesvaté Bohorodice

9:00 – svatá liturgie