Zesnul otec Jiří Čáp

V neděli 14. ledna 2018 se odebral k Bohu dlouholetý pomocný duchovní katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, otec Jiří Čáp. Bylo mu 82 let.

Otec Jiří se roku 1935 narodil a celý život prožil v pražské Libni. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde získal titul ing. a celý život pracoval v ekonomickém oboru. Přestože již v mládí konvertoval k pravoslaví a vypomáhal církvi jako ekonom, kněžské svěcení přijal až v pozdním věku. Byl vysvěcen pro pražský katedrální chrám, jemuž zůstal po celý život věrný a kde vykonával kněžskou službu více než dvě desetiletí. Byl rovněž členem duchovního soudu. V roce 2010 sice odešel na penzi, nadále však sloužil bohoslužby stejně jako dříve. Byl to právě on, kdo po dlouhá léta nesl hlavní tíhu sloužení bohoslužeb v kapli sv. novomučedníka Gorazda ve všední dny. V posledních dvou letech už mu ale zdraví nedovolilo účastnit se všech bohoslužeb, svou poslední Božskou liturgii odsloužil v katedrálním chrámu na svátek Povýšení sv. Kříže 14. září 2017.

Otec Jiří Čáp byl mezi věřícími v katedrále znám jako svědomitý duchovní i laskavý zpovědník. Svými dary přispěl i k zvelebení chrámu i kaple sv. Gorazda, jeho zásluhou byl pořízen také velký mozaikový kříž na nádvoří u vstupu. Byl též člověkem mnoha kulturních zájmů, rád navštěvoval divadlo a miloval klasickou hudbu.

Budiž otci Jiřímu věčná paměť!

Jiří Jukl

Termín posledního rozloučení se zesnulým o. Jiřím bude upřesněn v nejbližší době.