Studium Písma svatého 27. 1.

Příští setkání nad Písmem svatým se uskuteční v pátek 27. ledna v 18 hod. Tématem bude výklad modlitby Páně (Mt 6, 9–13). Průvodcem textem bude homilie sv. Jana Zlatoústého (http://www.newadvent.org/fathers/200119.htm).

Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

S úctou

otec Václav Ježek

představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje

 

pismo