Studium Písma svatého 11. 11.

Další z pravidelných setkání nad Písmem svatým se uskuteční v pátek 11. 11. v 18:00. Budeme se zabývat pasážemi z Druhé knihy Mojžíšovy a z Matoušova evangelia. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

S úctou

otec Václav Ježek,

představený pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje

 

bible