Rozloučení s otcem Milanem

Dnes sloužil svou poslední liturgii ve funkci pomocného duchovního naší církevní obce protojerej Milan Bílý.

Otec k nám přišel ze Slovenska jako správce výborně fungující farnosti. Během let přispěl svými praktickými zkušenostmi a radami k budování také našeho společenství. Zůstal obětavým pastýřem, vždy ochotným poskytnout potřebným svou pomoc. Jako sloužící kněz a zpovědník se stal oporou mnohým z nás. Jeho přítomnost bude v církevní obci chybět.

Přejeme otci, aby ho Hospodin provázel v jeho novém působišti – nedalekém chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské – a aby mu dal hodně sil, zdraví a Boží blahodati.

Na mnohá léta!

 

 

Dokument o zrušení ustanovení

Dokument o jmenování