Přednáška Víra a dějiny

Ve čtvrtek 24. února v 18:00 se v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskuteční z požehnání Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí pod záštitou Teologického institutu sv. Cyrila a Metoděje v Praze přednáška Dimitrije Vaškoviće (Ústav východního křesťanství HTF UK) Víra a dějiny: doba Ježíše z Nazareta.

Přednáška se bude týkat především reálií doby Ježíšovy a jejich původního kontextu: každodenního života, sociálních a ekonomických podmínek či vlivu helenismu na křesťanství. Součástí tématu bude tudíž i raně křesťanská identita, vyvíjející se na těchto základech, a složitý vztah mezi vírou a dějinami.