Pravoslavný letní tábor

Milé děti a rodiče.

Už pět let jezdíme na letní tábor do Řecka. V tomto roce, z důvodu pandemie, nepojedeme.

Neuvidíme řecká posvátná místa, nebudeme se koupat v krásném teplém moři, nepocítíme teplé sluneční paprsky a v noci cvrkající cikády. Je mi líto, ale taková je realita. Musíme zůstat na území ČR.

Ale na druhou stranu nás to možná v něčem poučilo a budeme si tak vážit více toho, co jsme měli.

Letos zorganizujeme letní tábor u nás v Česku. Už jsme se domluvili s vedením jednoho tábora, který nám poskytne pobyt na svém území. Tábor ,který si pronajmem se nachází v blízkosti města Příbram, v Hutích. Obklopují ho krásné lesy a budeme se cítit jako v poušti. Budeme žít v chatkách po čtyřech. Je prospěšné si užít pobyt trošku dál od civilizace.

Hlavním úkolem našich táborů, vždycky bylo a je, prožít společně několik dnů v křesťanské lásce a naučit děti, jak má vypadat běžný život křesťana. Denní rozvrh je naplánován tak, že se dítě během dne několikrát obrátí k Bohu.

Každé dítě dostane do rukou malého Průvodce táborem, tzv. Taborniček (tj. knížka, ve které jsou ranní a večerní modlitby, denní rozvrh, program a tematické články). Když ráno vstaneme pokaždé se pomodlíme svému Tvůrci , poslechneme si svaté Písmo , rozebereme to, co jsme se právě naučili a jdeme na společnou snídani . Upozorňujeme na to ,že jsme bratři a sestry a proto se máme chovat jeden k druhému s láskou . Nemyslet za stolem jen na sebe, ale spíš na svého bližního. Před jídlem a po jídle se pomodlíme.

Potom jdeme trošku pracovat, to znamená uklízet po sobě své domečky. Děti se naučí samostatnosti, což je jim prospěšné a následně to pak ocení i doma jejich rodiče. Zároveň se tím naučí cenit práce toho druhého.

Dále následuje aktivní odpočinek, to znamená ozdravování svého těla. Dříve jsme chodili k moři, kde jsme trávili hodně času. Teď bychom chodili na koupaliště nebo do bazénu.

Po obědě máme vždy odpočinek a po něm bychom procvičili své znalosti. Tento rok máme v programu seznámit se s historii a životem naší Církve a jejích nových svatých mučedníků vl. Gorazda, otců Vladimíra Petřka, Václava Čikla, Stanislava Nasadila a dalších. Možná sami naši mučedníci nám dopřáli, abychom zůstali doma, když jsme plánovali mluvit o jejich životech. Takže každý den bychom probírali jeden příběh.

Vyrábíme s dětmi různé výrobky .

Nedílnou součástí programu jsou sportovní hry – jako např. fotbal , volejbal a další. Poté večeře a večerní zábava .

Večer bychom si také prohlédli nějaké tematické nebo zábavné filmy. Na závěr dne se pomodlíme, přečteme večerní modlitby a půjdeme odpočívat .

Během pobytu navštívíme historická a zajímavá místa v okolí . V Česku je mnoho krásných míst k vidění a my některá z nich společně uvidíme.

Hlavní bod, který odlišuje náš tábor od ostatních je ten, že máme chrám, ve kterém konáme bohoslužby. Po domluvě s pronajímatelem postavíme uprostřed tábora mobilní kapli, ve které se budeme modlit.

A teď několik slov k tomu, proč by se měly vaše děti zúčastnit našeho pravoslavného tábora:

1. Jak vidíme z dlouholeté praxe, táborní rozvrh jakoby nastartuje duchovní život každého z účastníků. Děti si zvykají na každodenní modlitby a dlouhou dobu z našeho aktivního programu čerpají.

2. V táboře se děti mnoho dozví o křesťanských hodnotách a o způsobu života křesťana jako takovém.

3. Seznámí se s celou řadou pravoslavných dětí a vznikají tak nová přátelství.

Pravoslavný tábor není jen o pořízení krásných fotografií a jejich následném zveřejnění na sociálních sítích, ale především o duchovních zážitcích a hlubokém zakotvení křesťanských hodnot každého z nás.

Milí rodiče, vnímejte prosím také duchovní stav svých dětí.

Uvědomme si, co je důležitější. Krásné tělo nebo nádherná a čistá duše? Pochopitelně, že Bůh nám dal tělo i duši, o které máme pečovat, ale nesmíme pečovat víc o to méně podstatné na úkor toho důležitého.

Přihlaste své děti na tento tábor a dopřejte jim duchovní růst, pestrý vzdělávací program a nezapomenutelné zážitky na společné chvíle se starými i novými přáteli.

Kdo má finanční problém, obraťte se na mně. V rámci možnosti věřím, že se dá všechno vyřešit.

o. Vasilij Čerepko