Pomoc Ukrajině pokračuje

Církevní obec při Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje nadále pomáhá lidem, které postihla válka na Ukrajině. Poslali jsme finanční prostředky knězi z Hostomelu, jehož početná rodina přišla o dům. Zajistili jsme ubytování a finanční a materiální pomoc rodině dalšího duchovního, která uprchla před válkou do Čech. Nakoupili jsme ikony, modlitební knížky a Bible, které rozdáváme v uprchlických centrech. Sbíráme ošacení, léky, hygienické a další potřeby, které distribuujeme na Ukrajinu. Naši věřící se osobně starají o své příbuzné a blízké, kteří u nás našli azyl. Církevní obec mezi sebe přijala desítky nových členů.
Finanční sbírka stále pokračuje. V chrámu byla vyčleněna jedna pokladnička přímo na pomoc Ukrajině. Prostředky lze posílat také na účet církevní obce: 100676374/0300, poznámka Ukrajina.
Děkujeme za vaši pomoc!