Pomoc Ukrajině

Pravoslavná církevní obec v Praze 2 vyhlašuje sbírku na pomoc obyvatelům Ukrajiny, kteří se stali oběťmi válečné agrese a byli nuceni opustit svou zemi.

Materiální sbírka

Máte-li nadbytečné ošacení, hygienické prostředky, trvanlivé potraviny, domácí potřeby, léky/vitamíny, dětské potřeby, hračky či knížky v ukrajinštině, můžete je přinést do chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který je otevřen každý den do 18 hodin.

Finanční sbírka

Finanční prostředky je možné zasílat na účet církevní obce 100676374/0300, poznámka Ukrajina. Sbírka se bude konat rovněž v neděli 6. března přímo v chrámu. Prostředky budou zaslány prověřené humanitární organizaci (Charita, Červený kříž).

Děkujeme za vaši pomoc!