Pietní akt

Předseda vlády, zástupci obou komor parlamentu a vysocí představitelé státu uctili v sobotu 18. června památku parašutistů, kteří před 80 lety zahynuli v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v boji s nacisty.

Panychidu sloužili představitel katedrálního chrámu, protopresbyter Jan Beránek, otec kpt. Maxim Švancara, pravoslavný vojenský kaplan Armády České republiky a otec mjr. Vladimír Varga, vojenský kaplan Ozbrojených sil Slovenské republiky. Poté, po hymnách Slovenské republiky a České republiky, položili čestní hosté věnce k pietnímu místu před chrámem.