Farní výlet

Drazí věřící,
zveme vás na jedinečnou akci – první víkendový farní výlet, který se uskuteční 23. 9. – 25. 9. 2022.
Setkaní se bude konat v malebném zátiší BERNOV.
Výlet přispěje k duchovní jednotě farníků a jejich společnému duchovnímu rozvoji. Můžete se těšit na společnou modlitbu, liturgii a duchovní program.
Budeme mít možnost se seznámit během skupinových aktivit a volného času. Témata přednášek budou praktická, blízká našemu životu, ne akademická.
Budeme se těšit na společný a srdečný víkend. Počet míst je omezen, tak si pospěšte s registrací u Marčenkových: scarvesfamily@gmail.com