Pozvání na bohoslovecké přednášky

Pozvání na bohoslovecké přednášky

 

Počínaje 11. říjnem 2016 budeme v úterý v našem pravoslavném katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje od 19:00 pořádat pravidelné přednášky na teologická témata.

Dne 11. října přednáška bude věnována tématu
„Basil Veliký, Řehoř Naziánský a církev v jejich době.“

Všichni jsou vítáni.

S úctou,
doc. ThDr. Václav Ježek, PhD.,
představený a duchovní správce pravoslavného katedrálního chrámu
sv. Cyrila a Metoděje