Bohoslužby ke svátku Povýšení sv. Kříže

Středa 14. září

7:00 jitřní

8:00 svatá liturgie

 

Kondak svátku:

Jenž povznesl ses, Kriste Bože, na Kříži dobrovolně,

obdaruj slitováním svým nový lid svůj nazývající se jménem tvým.

Mocí svou zvítězit nad nepřáteli mu dej,

radost pravoslavným křesťanům daruj,

kteří třímají jako pomoc od tebe zbraň pokoje,

znamení nepřemožitelného vítězství.

 

kriz