Studium Písma svatého 13. 1.

Příští setkání nad Písmem svatým se uskuteční v pátek 13. ledna v 17 hod. Tématem bude výklad Evangelia sv. Matouše, kapitoly 8-10. Každý z účastníků si může připravit konkrétní dotazy nad přečtenými pasážemi. Setkání probíhají v presbyterní místnosti za oltářem (vchod z chrámu, nebo z Resslovy ulice). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.   S úctou […]