Aktuální služba duchovních

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje je otevřen v době bohoslužeb a také v následujících hodinách, kdy je možné hovořit s duchovním či jít na zpověď. The Church is open during the period of services and in these following hours during which it is possible to consult the priest present. Pondělí (Monday) 8:00–12:30 – otec Vasil Čerepko (tel. […]

Noví čeští svatí v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku

Důsledky jedné z nejslavnějších akcí československého protifašistického odboje – vojenské likvidace Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýznamnějších mužů Třetí říše – dopadly na české pravoslaví velmi těžce. Parašutisté, kteří vojenskou diverzní akci 27. května 1942 provedli, nalezli úkryt v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2 a fašistická moc se po odhalení […]