Svěcení pokrmů

V Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje bude v období Velikonoc probíhat svěcení paschálních pokrmů v tyto dny: na Velkou sobotu (23. 4.) od 14:00 do 22:00 v neděli Vzkříšení (24. 4.) po jitřní v 1:30 a po noční liturgii od 3:00 do 4:00 po dopolední liturgii od 11:00 do 13:00. В Кафедральному храмі святих […]

Pomoc Ukrajině pokračuje

Církevní obec při Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje nadále pomáhá lidem, které postihla válka na Ukrajině. Poslali jsme finanční prostředky knězi z Hostomelu, jehož početná rodina přišla o dům. Zajistili jsme ubytování a finanční a materiální pomoc rodině dalšího duchovního, která uprchla před válkou do Čech. Nakoupili jsme ikony, modlitební knížky a Bible, které […]

Přednáška Vybraná témata Mariina stání

Ve středu 30. března v 18:00 se uskuteční z požehnání Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí, a pod záštitou Teologického institutu sv. Cyrila a Metoděje v Praze přednáška doc. ThLic. Pavla Milka, Ph.D. (Ústav východního křesťanství HTF UK) Vybraná témata Mariina stání. Přednáška uvede posluchače do tematiky starobylých textů Života naší ctihodné Matky Marie Egyptské […]

Pomoc Ukrajině

Pravoslavná církevní obec v Praze 2 vyhlašuje sbírku na pomoc obyvatelům Ukrajiny, kteří se stali oběťmi válečné agrese a byli nuceni opustit svou zemi. Materiální sbírka Máte-li nadbytečné ošacení, hygienické prostředky, trvanlivé potraviny, domácí potřeby, léky/vitamíny, dětské potřeby, hračky či knížky v ukrajinštině, můžete je přinést do chrámu sv. Cyrila a Metoděje, který je otevřen každý […]