Teologická konference

Program druhého ročníku vědecké konference Pravoslavného teologického institutu, z. ú., a pravoslavného katedrálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje Program of the second year of scholarly conferences of the Orthodox theological institute and the Orthodox cathedral church of saints Cyril and Methodius 14. 12. 2019, Praha, ČVUT   9:30 Adamovo provinění a přenos hříchu v Rufinově překladu […]