Liturgie po vyhlášení lockdownu

V souvislosti s nařízením vlády opět upravujeme konání bohoslužeb v našem chrámu. V neděli bude chrám otevřen pro veřejnost od 9 do 14 hodin. V této době můžou věřící přistoupit ke svaté zpovědi, svatému přijímání, možná je i individuální modlitba, případně modlitba nebo rozhovor s knězem. Ve všední dny od úterý do pátku bohoslužby probíhají […]

Liturgie v nouzovém stavu – aktualizováno 19. 10.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s protiepidemickými opatřeními budou v našem chrámu slouženy tři nedělní liturgie. Každé z nich se může zúčastnit max. šest věřících. Z důvodu tohoto velmi přísného limitu, prosíme o dodržování následujícího rozvržení: 8:00 – přednostně pro seniory 9:15 – přednostně pro věřící středního věku 10:15 – přednostně pro rodiny […]

Přispějte na záchranu relikvií sv. novomučedníka Gorazda

Liturgická roucha, která nosil sv. novomučedník biskup Gorazd, prošla náročným restaurátorským zásahem, bez kterého by brzo ztrouchnivěla. Dvouletou práci právě dokončila restaurátorka M. A. Hana Tefal Juránková. Nyní bude potřeba pro roucha pořídit speciální vitrínu, která cenným relikviím zajistí optimální klima, aby se dále nepoškozovala.   Celkové náklady na restaurování relikvií i na pořízení vitríny se odhadují […]

Otevíráme katechetickou školu

Drazí bratři a sestry,   i v tomto roce můžete své děti přihlásit k výuce náboženství. Výuka probíhá ve třech skupinách: I. skupina (6–11 let = 1.–5. třída ZŠ) II. skupina (12–15 let = 6.–9.třída ZŠ) III. skupina (16–18 let = žáci SŠ, mládež)   Mladý člověk v dnešním světě má potřebu scházet se, duchovně se posilnit, vyměnit […]

Setkání ke katechezi v našem chrámu 12. 9. v 11 hod.

Drazí bratři a sestry, v sobotu 12. září v 11 hodin proběhne v našem chrámu setkání k možnostem a způsobu katecheze. Zváni jsou jak rodiče dětí, tak i učitelé a příznivci naší nedělní školy. Na schůzi projednáme studijní plány, obsazení učitelů, možné výlety, plánování akcí, dáme prostor zajímavým podnětům atd. Na setkání se rovněž budete moct do nedělní […]