Studium pravoslavné teologie

Proč studovat pravoslavnou teologii? V dřívějších dobách byly náboženství a teologie nejdůležitějšími obory vzdělávání. Ne kvůli tomu, že by nabízely pouhé informace či data nebo že by zastávaly tuto roli díky církevní autoritě, ale protože teologie a filozofie dokázaly rozvíjet analytické myšlení. V dnešní době, kdy jsme zaplaveni informacemi a informačními technologiemi, je obzvláště nutné rozvíjet myšlení jako […]

Sbírka na pomoc obětem pandemie

Pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje sbírku na pomoc lidem postiženým koronavirovou pandemií. Vybrané prostředky budou určeny na nákup potravin a na přímou finanční výpomoc členům církevní obce, nebo jejich příbuzným a blízkým. Své příspěvky můžete posílat na účet církevní obce: 100676374/0300. (Do poznámky prosím uveďte „sbírka koronavirus“.) Za vaši pomoc […]

Bohoslužby pro veřejnost

Od pátku 24. 4. jsou opět povoleny bohoslužby pro veřejnost za těchto podmínek: – bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, – v bohoslužebném prostoru dodržují účastníci bohoslužby minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, – účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce, – účastníci bohoslužby […]