Pravoslavný letní tábor

Milé děti a rodiče. Už pět let jezdíme na letní tábor do Řecka. V tomto roce, z důvodu pandemie, nepojedeme. Neuvidíme řecká posvátná místa, nebudeme se koupat v krásném teplém moři, nepocítíme teplé sluneční paprsky a v noci cvrkající cikády. Je mi líto, ale taková je realita. Musíme zůstat na území ČR. Ale na druhou […]

Studium pravoslavné teologie

Proč studovat pravoslavnou teologii? V dřívějších dobách byly náboženství a teologie nejdůležitějšími obory vzdělávání. Ne kvůli tomu, že by nabízely pouhé informace či data nebo že by zastávaly tuto roli díky církevní autoritě, ale protože teologie a filozofie dokázaly rozvíjet analytické myšlení. V dnešní době, kdy jsme zaplaveni informacemi a informačními technologiemi, je obzvláště nutné rozvíjet myšlení jako […]

Sbírka na pomoc obětem pandemie

Pravoslavná církevní obec při chrámu sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje sbírku na pomoc lidem postiženým koronavirovou pandemií. Vybrané prostředky budou určeny na nákup potravin a na přímou finanční výpomoc členům církevní obce, nebo jejich příbuzným a blízkým. Své příspěvky můžete posílat na účet církevní obce: 100676374/0300. (Do poznámky prosím uveďte „sbírka koronavirus“.) Za vaši pomoc […]