Noví čeští svatí v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku

Důsledky jedné z nejslavnějších akcí československého protifašistického odboje – vojenské likvidace Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýznamnějších mužů Třetí říše – dopadly na české pravoslaví velmi těžce. Parašutisté, kteří vojenskou diverzní akci 27. května 1942 provedli, nalezli úkryt v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2 a fašistická moc se po odhalení […]

Brigáda

V pátek 31. 1. budeme od 17:00 čistit podlahu v chrámové lodi. Všichni, kdo mohou přiložit ruku k dílu, jsou vítáni. Po úklidu budou na podlahu rozmístěny nové koberce. prot. Václav Ježek