Výuka církevního zpěvu

Pro dospělé:

Přípravný kurz pro budoucí členy chrámového sboru:

Hlavním cílem kurzu je hudebně vzdělávat nové členy chrámového sboru, takže do kurzu jsou vítáni všichni zájemci!

Zájemci mají možnost si vybrat sobotní kurz (pod vedením dirigentky Valentiny Shukliny), nebo pondělní (pod vedením Dr. Maria Christou) dle svých časových možností.

cena: zdarma

Datum a čas:

A. sobota v 16:00, vedoucí kurzu: MgA.Valentina Shuklina, asistentka: Larissa Sakvina

B. pondělí v 18:00, vedoucí kurzu: PhDr. Marios Christou, Ph.D.

Kontakt:

A. Valentina Shuklina: valentinashuklina1@gmail.com, 605 530 884

B. Marios Christou, Ph.D.: hmarioschristou@gmail.com, 776 561 698

Zájemci o sobotní kurz nechť přijdou na první setkání, které se uskuteční v sobotu 11. března výjimečně v 15:30.

Zájemci o pondělní kurz nechť přijdou na první setkání, které se uskuteční v pondělí 6. března v 18:00, nebo kterékoliv následující pondělí.

Kurz se bude konat v místnosti za oltářem (vchod z Resslovy ulice).

 

Kurz byzantské hudby:

Jedná se o první a jediný akreditovaný kurz byzantské hudby v ČR. V kurzu se naučíte zpívat byzantskou církevní hudbu autentickým způsobem a seznámíte se s teorií a dějinami této více než tisícileté hudební tradice.
Vedoucí kurzu: PhDr. Marios Christou, Ph.D.
Typ kurzu: kurz dalšího vzdělávání. Akreditace: MŠMT 15790/2016-1-484
Datum, čas a cena dle domluvy, více informací na www.jabok.cz/cs/byzantska-hudba
Kontakt: hmarioschristou@gmail.com, 776 561 698

 

Pro děti a dorost:

Pěvecká výchova – sborový zpěv:
Datum a čas: sobota v 11:30, cena: zdarma
Vedoucí kurzu: PhDr. Marios Christou, Ph.D.
Obsah kurzu: základní hlasová výchova dětí a dorostu a jejich příprava do liturgického života chrámu sv. Cyrila a Metoděje.
Výuka probíhá v rámci školy „Blagovest“ (www.blagovest.cz)
Kontakt: hmarioschristou@gmail.com, 776 561 698
Kurz byzantské duchovní hudby pro děti a mládež:
V kurzu se naučíte zpívat byzantskou církevní hudbu autentickým způsobem a seznámíte se s teorií a dějinami této více než tisícileté hudební tradice.
Datum, čas a cena dle domluvy
Kontakt: hmarioschristou@gmail.com, 776 561 698

 

Sbor